PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – zákazníci Bečvanská lesní s.r.o., č.p. 375, 756 55 Dolní Bečva, IČO: 17311624, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 89837 vedená u Krajského soudu v Ostravě, vložka 89837 (dále jen 'Bečvanská lesní s.r.o.')

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
ZÁKAZNÍCI

V Bečvanská lesní s.r.o. respektujeme soukromí všech subjektů dat, se kterými jsme v kontaktu, a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo pomocí jiných subjektů. Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si přečetli toto prohlášení, které vám poskytne více informací o zpracování vašich osobních údajů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SPRÁVCE

OblastČinnostTypy osobních údajů
Klientský ISRezervace ubytovánítitul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, počet osob, domácí mazlíček, jídlo, datum příjezdu a odjezdu
Klientský ISPoskytování ubytovacích služeb a vedení knihy ubytovaných hostůjméno, příjmení, adresu, státní občanství, účel pobytu, počátek a konec ubytování; osobní údaje zahraničních hostů - jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, účel pobytu, počátek a konec ubytování.
Klientský ISPronájem prostoru - svatby, eventy, akcetitul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email
Klientský ISZveřejňování fotografiífotografie (podobizna subjektu údajů)
Klientský ISZpracovávání recenzíjméno, příjmení, recenze
IS ÚčetnictvíVedení účetnictvítitul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení, kontaktní osoba a pod.
Webové stránkyKontaktní formulářetitul, jméno, příjmení, email, tel. číslo, text zprávy
IS Sociální sítěSociální sítětitul, jméno, příjmení, přezdívka (nickname), zpráva, komentář, reakce a jiné aktivity na sociální síti
Kamerové systémy – monitoring prostoruMonitoring pohybu osobpodobizna dotčených osob, aktivity realizované v monitorovaném prostoru, datum a čas těchto aktivit
Právní agendaPrávní sporyúdaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech, o dlužnících, výši pohledávek a pod.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT - SPRÁVCE

Bečvanská lesní s.r.o. bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

ČinnostÚčelPrávní základ
Rezervace ubytováníVýběr ubytovacího zařízení - online objednávání, rezervace- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Uzavření smlouvy o ubytování a vedení knihy ubytovaných hostůPoskytování ubytovacích služeb a vedení knihy ubytovaných hostů

- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.

- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ako napr. zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky

Pronájem prostoru - svatby, eventy, akceUzavření smluvního vztahu mezi ubytovacím zařízením a nájemcem prostoru- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Zveřejňování fotografiíbudování povědomí o kolibě v online prostoru- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.
Zpracovávání recenzíbudování dobrého jména o kolibě v online prostoru- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.
Vedení účetnictvízpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce.
Kontaktní formulářezodpovězení na zprávy a poptávky z kontaktního formuláře- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Sociální sítěsociální sítě - budování povědomí o společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Monitoring pohybu osobochrana majetku, bezpečnosti a zdraví, odhalování kriminality- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Právní sporyProkazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda)- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.

STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

Bečvanská lesní s.r.o. jako správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami v následujících případech:

ČinnostÚčelPříjemci
Rezervace ubytováníVýběr ubytovacího zařízení - online objednávání, rezervace-
Poskytování ubytovacích služeb a vedení knihy ubytovaných hostůUzavření smluvního vztahu mezi ubytovacím zařízením a hostem, plnění zákonných povinností správce- Policie ČR
Pronájem prostoru - svatby, eventy, akceUzavření smluvního vztahu mezi ubytovacím zařízením a nájemcem prostoru-
Zveřejňování fotografiíbudování povědomí o kolibě v online prostoru- návštěvníci webové stránky a sociálních sítí správce
Zpracovávání recenzíbudování dobrého jména o kolibě v online prostoru- návštěvníci webové stránky a sociálních sítí správce
Vedení účetnictvízpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů

- Daňový úřad

- externí účetní společnost

Kontaktní formulářezodpovězení na zprávy a poptávky z kontaktního formuláře-
Sociální sítěsociální sítě - budování povědomí o společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu-uživatelé sociálních sítí
Monitoring pohybu osobochrana majetku, bezpečnosti a zdraví, odhalování kriminality- Policie ČR
- Statní zastupitelstvi
- Soudy ČR
Právní sporyProkazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda)

- Policie ČR
- Statní zastupitelstvi
- Soudy ČR

- advokátní kancelář

V takových případech mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pouze na uvedené účely a pouze v souladu s našimi pokyny nebo platnými právními předpisy. K vašim osobním údajům budou mít přístup i naši pracovníci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro uvedené účely a jen tehdy, pokud je pracovník vázán povinností mlčenlivosti.

UMÍSTĚNÍ OSOBNÍCH DAT

K vašim osobním údajům budou mít přístup oprávnění pracovníci Bečvanská lesní s.r.o., v České republice v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SPRÁVCE

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování uvedené v tomto prohlášení.

ČinnosťDoba archivácie
Rezervace ubytovánípo dobu trvání rezervace
Poskytování ubytovacích služeb a vedení knihy ubytovaných hostůpo dobu trvání smlouvy a následně po dobu zákonné povinnosti (po dobu 6 let od provedení posledního zápisu)
Pronájem prostoru - svatby, eventy, akcepo dobu trvání smlouvy
Zveřejňování fotografiípo dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním OÚ, standardně po dobu 10 let
Zpracovávání recenzípo dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním OÚ, standardně po dobu 10 let
Vedení účetnictvíúčetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají; účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají;účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
Kontaktní formulářepo dobu vedení obchodní komunikace a vybavení poptávky
Sociální sítěAž do odstranění příspěvku samotnou dotčenou osobou, odstranění příspěvku z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotčené osoby o vymazání osobních údajů. Zprávy prostřednictvím sociálních sítí standardně mažeme jednou za 2 roky.
Monitoring pohybu osobPo dobu X dnů
Právní sporyBěhem trvání soudního sporu, mimosoudního vyrovnání ale nejvíce do zániku předmětného nároku promlčením nebo prokluzí

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělili souhlas.

JAKÉ MÁTE PRÁVA

Podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s jejich zpracováním. Zde je uveden seznam těchto práv, i to, co dané právo pro Vás znamená.

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
  • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • S kým vaše osobní údaje sdílíme
  • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
  • Jaké máte práva
  • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
  • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
  • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.
Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu nebo změnuJe důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazáníPokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.
Právo na omezení zpracováníOd momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.
Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat zpracováníPokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajůMůžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasuVe většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK Si MOHU STĚŽOVAT OHLEDEM POUŽITÍ MÝCH DAT NEBO JAK UPLATŇUJE PRÁVA?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na nás a naše kontaktní údaje a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontaktní údaje:

Bečvanská lesní s.r.o.,

č.p. 375, 756 55 Dolní Bečva,

IČO: 17311624,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 89837 vedená u Krajského soudu v Ostravě, vložka 89837

Tel. č.: +420 605 198 486

Email: info@kolibapodhoru.cz

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na info@kolibapodhoru.cz .

Toto prohlášení můžeme aktualizovat bez předchozího upozornění. Proto Vás žádáme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho aktuálním zněním, které najdete buď na našich webových stránkách, nebo Vám jej na vyžádání rádi poskytneme. Tato verze prohlášení byla vydána dne 24.5.2023.

Ide o zákonný rozsah osobných údajov podľa platnej legislatívy. V zmysle zásady minimalizácie musíme spracovávať len osobné údaje, kt. sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania (teda ubytovať hosťa, spĺňať zákonné požiadavky..). Spracúvajú sa v kolibe aj iné osobné údaje?

Doplniť dobu uchovávania kamerových záznamov. V zásade ich nemáme uchovávať dlhšie ako po 72 hodín (3 dni). V prípade, že ich chceme uchovávať po dlhšiu dobu, musíme odôvodniť, prečo tak chceme konať.

Adresa:
Otevírací doba:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram